KLART OVERBLIK OG GOD DRIFTSØKONOMI

Veltilrettelagt vejbelysning handler om sikkerhed, tryghed og om styring af udgifterne.

Bilister, cyklister og fodgængere skal kunne orientere sig tydeligt, således at risikoen for uheld minimeres. Særligt i knudepunkter spiller belysningens kvalitet og tilstrækkelighed en vigtig rolle – fx i vejkryds, fodgængerfelter og rundkørsler.

Belysningen skal også bidrage til at skabe et trygt miljø, hvor mennesker har det godt med at færdes på alle tidspunkter af døgnet.

Den gode vejbelysning kan det hele
Derudover stilles der krav til design, robusthed over for klima og hærværk – og sidst, men ikke mindst driftsøkonomien. Udgifterne til belysning af offentlige veje er en stor post på de offentlige budgetter, og den attraktive løsning giver kunden en attraktiv driftsøkonomi.

Vi har et stort udvalg af produkter til belysning af offentlige veje, og du finder helt sikkert de rigtige komponenter til din opgave.