Operationsrum
BELYSNING AF BEDSTE KVALITET I operationsrum er belysningens kvalitet alfa og omega. Lægerne skal kunne arbejde sikkert, hurtigt og 100% præcist, og den mindste fejlbedømmelse kan have store konsekvenser. Belysning uden kompromiser Lyset skal derfor gengive alle detaljer fuldstændig klart og med de korrekte farver. Kun det bedste lys er godt nok, og der skal vælges armaturer med omhu. Ud over h...
KONTOR & MØDELOKALE
DEN PERFEKTE KONTORBELYSNING Lysets kvalitet har en stor betydning for menneskers evne til at levere et godt stykke arbejde. Det gælder i særlig grad for lokaler, hvor man typisk opholder sig længe ad gangen – som for eksempel i kontor- og mødelokaler. De rigtige armaturer til et kontor I kontorlokaler skal lyset både være klart og komfortabelt. Man skal tydeligt kunne se detaljerne på den teknis...
KANTINE
FIND DEN GODE LØSNING TIL KANTINEN HER Når man planlægger belysningen af en kantine, skal man tænke på, at kantiner ofte har mange flere funktioner end blot bespisning. I mange virksomheder, på skoler og hospitaler mv. er kantiner nemlig også et sted, hvor der holdes uformelle småmøder, store personalemøder, festlige sammenkomster mv. Fleksibel belysning til kantinen Derfor bør du overveje en fle...
KLASSELOKALE
KLASSELOKALE Klasselokalet er ”hjemmet” for den enkelte elev og lærer i hverdagen. Det er her, der typisk tilbringes mest tid, og hvor hovedparten af læringen foregår. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt med lys i klasselokalet. Belysningen skal designes med omhu, så man uden problemer kan læse tekst på mange forskellige slags medier. Bøger, tablets, computerskærme og læ...
KØKKEN
HER ER LYS IKKE BARE LYS Der er få steder, hvor lysets kvalitet spiller større rolle end i køkkener. Der skal arbejdes med præcision og ofte i et højt tempo – og i farten skal råvarernes farver kunne bedømmes knivskarpt. En forkert farvenuance på en råvare kan være indikation af, at den ikke er frisk og derfor ikke må bruges til madlavningen. Derfor er lysets evne til at gengive farver 100% korr...
Sportspladser
FULDT BLUS PÅ BOLDEN, IKKE NABOERNE Når udendørs sportspladser skal belyses, skal løsningen opfylde flere modsatrettede krav. På den ene side skal lyset være så effektivt og af så høj kvalitet, at sportsudøverne kan træne og dyste uden problemer om aftenen. På den anden er der ofte beboelse i nærheden af sportsanlægget, og det er naturligvis vigtigt, at naboerne ikke bliver generet af lyset. De...
Stalde
EN EFFEKTIV BEDRIFT HAR ET GODT LYS En moderne landbrugsbedrift drives effektivt og professionelt, og det kræver en gennemtænkt belysningsløsning af høj kvalitet. Lyset i en stald skal have god farvegengivelse, så bedriftens medarbejdere nemt kan vurdere fx foderets friskhed og dyrenes tilstand. Man skal kunne orientere sig og færdes sikkert i alle hjørner af bygningerne uden risiko for arbejdssk...
Sengestuer
LYS DER FØLGER STUENS DAGSRYTME Belysningen i sengestuer skal være fleksibelt, så det understøtter de forskellige opgaver, der skal udføres, samtidig med at patienterne oplever en behagelig og hensyntagende atmosfære. Moderne LED-belysning har alle de indstillingsmuligheder, der er brug for på moderne sengestuer. Fx fås armaturer med ”Kelvin change”, der gør det muligt at indstille lysets farvete...
Produktionshal
KVALITETSLYS TIL ARBEJDET Når der skal løses arbejdsopgaver, skal lyset være 100% i orden. Man skal kunne se, hvad man laver, og hvor man færdes. Forkert belysning gør arbejdet mere besværligt for personalet – med forøget risiko for fejl og i værste fald personskade. Arbejdsbelysning af høj kvalitet Farvegengivelsen skal være perfekt, så personalet uden problemer kan afkode farver på eksempelvis ...
OMKLÆDNING & SANITÆRE RUM
SIMPEL OG EFFEKTIV BELYSNING Belysningsløsninger på toiletter, i omklædningsrum og andre sanitære rum skal først og fremmest give et godt og effektivt lys. Brugerne skal kunne orientere sig, og teknikere og rengøringspersonale skal kunne udføre deres arbejde problemfrit. Der er sjældent brug for avancerede installationer, men derimod enkle og energieffektive løsninger, der løser opgaven til lave ...
OFFSHORE & MARINE
GODT LYS UNDER EKSTREME FORHOLD Der er ikke plads til andet end den allerbedste kvalitet, når det gælder belysning til offshore-anlæg. Installationerne skal fungere problemfrit under ofte ekstreme vejrforhold, og derfor har robusthed og tæthed højeste prioritet. Offshore-belysning af ypperste kvalitet Dertil kommer naturligvis, at belysningen skal opfylde en række funktionelle krav – herunder en ...
HJEMMET, UDE
DET GODE OG HYGGELIGE UDENDØRSLYS Lys spiller en vigtig rolle i og omkring hjemmet, så det er muligt se, hvor man går, og hvad man laver. Samtidig skal lyset være en kilde til hygge og god stemning. Den udendørs belysning har til formål at gøre færdslen sikker omkring huset. Indkørsel og gangarealer omkring huset skal være godt oplyste, så man altid kan se, hvor man træder. Det er ofte oplagt at ...
Undersøgelses rum
PERFEKT LYS TIL DIAGNOSEN Der stilles store krav til belysningens kvalitet i det moderne sundhedsvæsen. Det handler ikke kun om at have lys nok, men om at have den helt rigtige type belysning til de krævende synsopgaver, sundhedspersonalet skal udføre. Moderne LED-løsninger giver en lang række muligheder, som sundhedssektoren kan have stort udbytte af. I undersøgelsesrum er et klart lys med perf...
Værksted
FAGFOLK KRÆVER DET PERFEKTE LYS Belysningen har afgørende betydning for arbejdet i et værksted. Her arbejder dygtige fagfolk med ofte komplicerede arbejdsopgaver, der kræver præcision og visuel dømmekraft – og her er lysets kvalitet af største betydning. Et godt værksted skal have god belysning Lysets evne til at gengive farver korrekt er af stor betydning. Personalet skal kunne bedømme farver på...
Vejbelysning
KLART OVERBLIK OG GOD DRIFTSØKONOMI Veltilrettelagt vejbelysning handler om sikkerhed, tryghed og om styring af udgifterne. Bilister, cyklister og fodgængere skal kunne orientere sig tydeligt, således at risikoen for uheld minimeres. Særligt i knudepunkter spiller belysningens kvalitet og tilstrækkelighed en vigtig rolle – fx i vejkryds, fodgængerfelter og rundkørsler. Belysningen skal også bidr...
Faglige værksteder
PRÆCISION KRÆVER PERFEKT LYS I en skoles eller uddannelsesinstitutions faglige værksteder stilles der ofte ekstra høje krav til belysningen. Elever og lærere bruger simpelthen deres sanser anderledes i de praktisk-musiske fag end i de boglige. For eksempel skal farvegengivelsen i de lokaler, hvor der undervises i madkundskab, have høj kvalitet, så råvarernes farve kan bedømmes præcist. Det gør en...
IDRÆTSLOKALE & SPORTSHAL
GØR BELYSNINGEN TIL EN MEDSPILLER Hvor blev fjerbolden af? I idrætslokaler og sportshaller har lyset en stor betydning, når spillet går hurtigt, og spillerne skal træffe beslutninger på kort tid. Hvis badmintonspilleren kigger direkte op i en lampe, der blænder, lige inden den afgørende smash, kan matchbolden være tabt. Den gode belysningsløsning sikrer den rette mængde lys til den enkelte idræts...
Gang & Fællesarealer
OVERBLIK OG SIKKERHED På steder, hvor mange mennesker dagligt færdes og skal kunne finde vej, skal belysningen opfylde en række særlige krav. Gang- og fællesarealer på skoler, hospitaler, i butikker og virksomheder skal være belyst på en måde, der ikke blot giver en sikker færdsel, men også bidrager til en god atmosfære og gør det let at orientere sig. I samspil med skiltningen skal belysningen h...
Butiksbelysning
GODT LYS STYRKER SALGET Belysningen i en butik har en stor effekt på salget. Med en god lyssætning kan der skabes en behagelig stemning, der tiltrækker kunder og får dem til at opholde sig i butikken i lang tid. Ud over en god atmosfære skal butiksbelysningen naturligvis præsentere varerne fra deres bedste side. Og gengive farverne korrekt. Vi har vist alle prøvet at stå i en butik og have besvær...
DEKORATIV PARK & STI
TRYGT, ROBUST OG STEMNINGSFULDT Belysning af park og sti skal opfylde en række formål, der handler om såvel funktion og robusthed som god økonomi. Lyset skal naturligvis gøre det nemt at orientere sig. Samtidig skal lyset have en dekorativ og tryghedsskabende virkning, så alle har det godt med at benytte anlægget. Belysning af park og sti skal være gennemtænkt Som al anden udendørs belysning sti...