HJEMMET, INDE
21/12 2015
NÅR LYSET SKAL SE GODT UD Valg af belysning er en stor beslutning for private boligejere. En beslutning, som handler om meget mere end blot funktionelt lys i hjemmets rum – også design, stemning og energiforbrug spiller en stor rolle. De fleste boligejere ønsker en sammenhængende designstil i hjemmet, og her spiller lamperne ind som meget synlige symboler på ejerens stil og kvalitetssans. Smukt...
OFFSHORE & MARINE
21/12 2015
GODT LYS UNDER EKSTREME FORHOLD Der er ikke plads til andet end den allerbedste kvalitet, når det gælder belysning til offshore-anlæg. Installationerne skal fungere problemfrit under ofte ekstreme vejrforhold, og derfor har robusthed og tæthed højeste prioritet. Offshore-belysning af ypperste kvalitet Dertil kommer naturligvis, at belysningen skal opfylde en række funktionelle krav – herunder en ...
Trappeopgang
21/12 2015
ET BOLIGBYGGERI HAR ET GODT LYS, NÅR DET SKABER TRYGHED Den rigtige belysningsløsning vil give trappeopgange et indbydende indtryk og øge sikkerheden, så potentielle ulykker og farlige situationer på trapper minimeres for brugerne. Lyset skal gøre hvert enkelt trin synligt, så lyset falder fra trappetrinets kant til gulvet i bløde skygger, og tydeligt angiver omridset af hvert trappetrin.  Væg- og...
HJEMMET, UDE
21/12 2015
DET GODE OG HYGGELIGE UDENDØRSLYS Lys spiller en vigtig rolle i og omkring hjemmet, så det er muligt se, hvor man går, og hvad man laver. Samtidig skal lyset være en kilde til hygge og god stemning. Den udendørs belysning har til formål at gøre færdslen sikker omkring huset. Indkørsel og gangarealer omkring huset skal være godt oplyste, så man altid kan se, hvor man træder. Det er ofte oplagt at ...
Undersøgelses rum
21/12 2015
PERFEKT LYS TIL DIAGNOSEN Der stilles store krav til belysningens kvalitet i det moderne sundhedsvæsen. Det handler ikke kun om at have lys nok, men om at have den helt rigtige type belysning til de krævende synsopgaver, sundhedspersonalet skal udføre. Moderne LED-løsninger giver en lang række muligheder, som sundhedssektoren kan have stort udbytte af. I undersøgelsesrum er et klart lys med perf...
Værksted
21/12 2015
FAGFOLK KRÆVER DET PERFEKTE LYS Belysningen har afgørende betydning for arbejdet i et værksted. Her arbejder dygtige fagfolk med ofte komplicerede arbejdsopgaver, der kræver præcision og visuel dømmekraft – og her er lysets kvalitet af største betydning. Et godt værksted skal have god belysning Lysets evne til at gengive farver korrekt er af stor betydning. Personalet skal kunne bedømme farver på...
Vejbelysning
21/12 2015
KLART OVERBLIK OG GOD DRIFTSØKONOMI Veltilrettelagt vejbelysning handler om sikkerhed, tryghed og om styring af udgifterne. Bilister, cyklister og fodgængere skal kunne orientere sig tydeligt, således at risikoen for uheld minimeres. Særligt i knudepunkter spiller belysningens kvalitet og tilstrækkelighed en vigtig rolle – fx i vejkryds, fodgængerfelter og rundkørsler. Belysningen skal også bidr...
Faglige værksteder
21/12 2015
PRÆCISION KRÆVER PERFEKT LYS I en skoles eller uddannelsesinstitutions faglige værksteder stilles der ofte ekstra høje krav til belysningen. Elever og lærere bruger simpelthen deres sanser anderledes i de praktisk-musiske fag end i de boglige. For eksempel skal farvegengivelsen i de lokaler, hvor der undervises i madkundskab, have høj kvalitet, så råvarernes farve kan bedømmes præcist. Det gør en...
Gang & Fællesarealer
21/12 2015
OVERBLIK OG SIKKERHED På steder, hvor mange mennesker dagligt færdes og skal kunne finde vej, skal belysningen opfylde en række særlige krav. Gang- og fællesarealer på skoler, hospitaler, i butikker og virksomheder skal være belyst på en måde, der ikke blot giver en sikker færdsel, men også bidrager til en god atmosfære og gør det let at orientere sig. I samspil med skiltningen skal belysningen h...
IDRÆTSLOKALE & SPORTSHAL
21/12 2015
GØR BELYSNINGEN TIL EN MEDSPILLER Hvor blev fjerbolden af? I idrætslokaler og sportshaller har lyset en stor betydning, når spillet går hurtigt, og spillerne skal træffe beslutninger på kort tid. Hvis badmintonspilleren kigger direkte op i en lampe, der blænder, lige inden den afgørende smash, kan matchbolden være tabt. Den gode belysningsløsning sikrer den rette mængde lys til den enkelte idræts...
Facade
21/12 2015
FLOT OG ROBUST LYS PÅ FACADEN En god belysning af facaden er vigtig af mange årsager. Først og fremmest bidrager et godt facadelys til tryg og sikker færdsel omkring den pågældende bygning på alle tider af døgnet. Men samtidig skaber et rigtigt designet lys en stemning omkring bygningen, der bidrager til en positiv opfattelse af den virksomhed, skole eller det hospital eller lejlighedskompleks, ...
Butiksbelysning
21/12 2015
GODT LYS STYRKER SALGET Belysningen i en butik har en stor effekt på salget. Med en god lyssætning kan der skabes en behagelig stemning, der tiltrækker kunder og får dem til at opholde sig i butikken i lang tid. Ud over en god atmosfære skal butiksbelysningen naturligvis præsentere varerne fra deres bedste side. Og gengive farverne korrekt. Vi har vist alle prøvet at stå i en butik og have besvær...
DEKORATIV PARK & STI
21/12 2015
TRYGT, ROBUST OG STEMNINGSFULDT Belysning af park og sti skal opfylde en række formål, der handler om såvel funktion og robusthed som god økonomi. Lyset skal naturligvis gøre det nemt at orientere sig. Samtidig skal lyset have en dekorativ og tryghedsskabende virkning, så alle har det godt med at benytte anlægget. Belysning af park og sti skal være gennemtænkt Som al anden udendørs belysning sti...
Depotrum
21/12 2015
LYS OVER LAND Belysningen i et depotrum skal først og fremmest være funktionel. Brugerne har typisk brug for at finde eller placere noget i en fart – og for at komme videre med andre gøremål. Derfor er automatisk styring den rigtige løsning i mange tilfælde. Med en bevægelsessensor tændes lyset automatisk, når en person træder ind i rummet, og slukkes igen, når rummet er forladt igen. Det gør i...
LAGER
21/12 2015
EFFEKTIVT ARBEJDE I ET GODT LYS På et lager skal der arbejdes hurtigt, sikkert og effektivt. Varer skal kunne lokaliseres i en fart, så arbejdsrytmen og dermed driftsøkonomien ikke forstyrres. Og personalet skal arbejde under sikre forhold med minimal risiko for arbejdsskader. Det kræver et godt lys! Lys, man kan arbejde i Både vertikale og horisontale flader skal være godt oplyst, så personalet...
OMRÅDEBELYSNING
21/12 2015
OVERBLIK, TRYGHED OG STEMNING Belysningens design og kvalitet er af stor betydning i områderne omkring virksomheder, offentlige bygninger, uddannelsesinstitutioner og lignende. En gennemtænkt belysningsløsning hjælper personale, kunder, beboere og andre brugere med at finde sikkert vej morgen, middag og aften. Den reducerer risikoen for at mennesker kommer til skade, og den giver tryghed for alle...
Operationsrum
21/12 2015
BELYSNING AF BEDSTE KVALITET I operationsrum er belysningens kvalitet alfa og omega. Lægerne skal kunne arbejde sikkert, hurtigt og 100% præcist, og den mindste fejlbedømmelse kan have store konsekvenser. Belysning uden kompromiser Lyset skal derfor gengive alle detaljer fuldstændig klart og med de korrekte farver. Kun det bedste lys er godt nok, og der skal vælges armaturer med omhu. Ud over h...
KONTOR & MØDELOKALE
21/12 2015
DEN PERFEKTE KONTORBELYSNING Lysets kvalitet har en stor betydning for menneskers evne til at levere et godt stykke arbejde. Det gælder i særlig grad for lokaler, hvor man typisk opholder sig længe ad gangen – som for eksempel i kontor- og mødelokaler. De rigtige armaturer til et kontor I kontorlokaler skal lyset både være klart og komfortabelt. Man skal tydeligt kunne se detaljerne på den teknis...
KANTINE
21/12 2015
FIND DEN GODE LØSNING TIL KANTINEN HER Når man planlægger belysningen af en kantine, skal man tænke på, at kantiner ofte har mange flere funktioner end blot bespisning. I mange virksomheder, på skoler og hospitaler mv. er kantiner nemlig også et sted, hvor der holdes uformelle småmøder, store personalemøder, festlige sammenkomster mv. Fleksibel belysning til kantinen Derfor bør du overveje en fle...
KLASSELOKALE
21/12 2015
KLASSELOKALE Klasselokalet er ”hjemmet” for den enkelte elev og lærer i hverdagen. Det er her, der typisk tilbringes mest tid, og hvor hovedparten af læringen foregår. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt med lys i klasselokalet. Belysningen skal designes med omhu, så man uden problemer kan læse tekst på mange forskellige slags medier. Bøger, tablets, computerskærme og læ...