Loft
Indbygningsarmaturer til udendørs brug Solar Light Eksteriør Indbyg programmet rummer indbygningsarmaturer til for eksempel udhæng og indgangspartier. Den nyeste LED-teknologi sikrer, at armaturerne leverer effektiv belysning, lang levetid og lave driftsudgifter. Mange muligheder med indbygningsspot Eftersom armaturer generelt er blevet mindre, er det blevet populært at bruge indbygningsspots uden...
Park / Sti
Belysningsarmaturer til park og sti Belysning til park og sti skal først og fremmest sikre behagelig og tryghedsskabende belysning på områder, hvor mange mennesker færdes. I Solar Light Eksteriør Park og Sti programmet findes alle former for belysning til park og sti, lige fra armaturer til master til nedgravningsspots. Skab tryghed med belysning Parker og stier kan være mørke om aftenen og i vint...
Undersøgelses rum
PERFEKT LYS TIL DIAGNOSEN Der stilles store krav til belysningens kvalitet i det moderne sundhedsvæsen. Det handler ikke kun om at have lys nok, men om at have den helt rigtige type belysning til de krævende synsopgaver, sundhedspersonalet skal udføre. Moderne LED-løsninger giver en lang række muligheder, som sundhedssektoren kan have stort udbytte af. I undersøgelsesrum er et klart lys med perf...
LAGER
EFFEKTIVT ARBEJDE I ET GODT LYS På et lager skal der arbejdes hurtigt, sikkert og effektivt. Varer skal kunne lokaliseres i en fart, så arbejdsrytmen og dermed driftsøkonomien ikke forstyrres. Og personalet skal arbejde under sikre forhold med minimal risiko for arbejdsskader. Det kræver et godt lys! Lys, man kan arbejde i Både vertikale og horisontale flader skal være godt oplyst, så personalet...
DEKORATIV PARK & STI
TRYGT, ROBUST OG STEMNINGSFULDT Belysning af park og sti skal opfylde en række formål, der handler om såvel funktion og robusthed som god økonomi. Lyset skal naturligvis gøre det nemt at orientere sig. Samtidig skal lyset have en dekorativ og tryghedsskabende virkning, så alle har det godt med at benytte anlægget. Belysning af park og sti skal være gennemtænkt Som al anden udendørs belysning sti...
Værksted
FAGFOLK KRÆVER DET PERFEKTE LYS Belysningen har afgørende betydning for arbejdet i et værksted. Her arbejder dygtige fagfolk med ofte komplicerede arbejdsopgaver, der kræver præcision og visuel dømmekraft – og her er lysets kvalitet af største betydning. Et godt værksted skal have god belysning Lysets evne til at gengive farver korrekt er af stor betydning. Personalet skal kunne bedømme farver på...
Faglige værksteder
PRÆCISION KRÆVER PERFEKT LYS I en skoles eller uddannelsesinstitutions faglige værksteder stilles der ofte ekstra høje krav til belysningen. Elever og lærere bruger simpelthen deres sanser anderledes i de praktisk-musiske fag end i de boglige. For eksempel skal farvegengivelsen i de lokaler, hvor der undervises i madkundskab, have høj kvalitet, så råvarernes farve kan bedømmes præcist. Det gør en...
Produktionshal
KVALITETSLYS TIL ARBEJDET Når der skal løses arbejdsopgaver, skal lyset være 100% i orden. Man skal kunne se, hvad man laver, og hvor man færdes. Forkert belysning gør arbejdet mere besværligt for personalet – med forøget risiko for fejl og i værste fald personskade. Arbejdsbelysning af høj kvalitet Farvegengivelsen skal være perfekt, så personalet uden problemer kan afkode farver på eksempelvis ...
Stalde
EN EFFEKTIV BEDRIFT HAR ET GODT LYS En moderne landbrugsbedrift drives effektivt og professionelt, og det kræver en gennemtænkt belysningsløsning af høj kvalitet. Lyset i en stald skal have god farvegengivelse, så bedriftens medarbejdere nemt kan vurdere fx foderets friskhed og dyrenes tilstand. Man skal kunne orientere sig og færdes sikkert i alle hjørner af bygningerne uden risiko for arbejdssk...
Butiksbelysning
GODT LYS STYRKER SALGET Belysningen i en butik har en stor effekt på salget. Med en god lyssætning kan der skabes en behagelig stemning, der tiltrækker kunder og får dem til at opholde sig i butikken i lang tid. Ud over en god atmosfære skal butiksbelysningen naturligvis præsentere varerne fra deres bedste side. Og gengive farverne korrekt. Vi har vist alle prøvet at stå i en butik og have besvær...
Vejbelysning
KLART OVERBLIK OG GOD DRIFTSØKONOMI Veltilrettelagt vejbelysning handler om sikkerhed, tryghed og om styring af udgifterne. Bilister, cyklister og fodgængere skal kunne orientere sig tydeligt, således at risikoen for uheld minimeres. Særligt i knudepunkter spiller belysningens kvalitet og tilstrækkelighed en vigtig rolle – fx i vejkryds, fodgængerfelter og rundkørsler. Belysningen skal også bidr...
Sengestuer
LYS DER FØLGER STUENS DAGSRYTME Belysningen i sengestuer skal være fleksibelt, så det understøtter de forskellige opgaver, der skal udføres, samtidig med at patienterne oplever en behagelig og hensyntagende atmosfære. Moderne LED-belysning har alle de indstillingsmuligheder, der er brug for på moderne sengestuer. Fx fås armaturer med ”Kelvin change”, der gør det muligt at indstille lysets farvete...
Operationsrum
BELYSNING AF BEDSTE KVALITET I operationsrum er belysningens kvalitet alfa og omega. Lægerne skal kunne arbejde sikkert, hurtigt og 100% præcist, og den mindste fejlbedømmelse kan have store konsekvenser. Belysning uden kompromiser Lyset skal derfor gengive alle detaljer fuldstændig klart og med de korrekte farver. Kun det bedste lys er godt nok, og der skal vælges armaturer med omhu. Ud over h...
Sportspladser
FULDT BLUS PÅ BOLDEN, IKKE NABOERNE Når udendørs sportspladser skal belyses, skal løsningen opfylde flere modsatrettede krav. På den ene side skal lyset være så effektivt og af så høj kvalitet, at sportsudøverne kan træne og dyste uden problemer om aftenen. På den anden er der ofte beboelse i nærheden af sportsanlægget, og det er naturligvis vigtigt, at naboerne ikke bliver generet af lyset. De...
KØKKEN
HER ER LYS IKKE BARE LYS Der er få steder, hvor lysets kvalitet spiller større rolle end i køkkener. Der skal arbejdes med præcision og ofte i et højt tempo – og i farten skal råvarernes farver kunne bedømmes knivskarpt. En forkert farvenuance på en råvare kan være indikation af, at den ikke er frisk og derfor ikke må bruges til madlavningen. Derfor er lysets evne til at gengive farver 100% korr...
IDRÆTSLOKALE & SPORTSHAL
GØR BELYSNINGEN TIL EN MEDSPILLER Hvor blev fjerbolden af? I idrætslokaler og sportshaller har lyset en stor betydning, når spillet går hurtigt, og spillerne skal træffe beslutninger på kort tid. Hvis badmintonspilleren kigger direkte op i en lampe, der blænder, lige inden den afgørende smash, kan matchbolden være tabt. Den gode belysningsløsning sikrer den rette mængde lys til den enkelte idræts...
Teknikrum
EFFEKTIV OG ØKONOMISK BELYSNING I teknikrum stilles der få, men præcise krav til belysningen. Brugerne skal kunne se alle detaljer helt tydeligt, således at de kan arbejde sikkert og effektivt. Samtidig skal løsningen være økonomisk fornuftig, såvel i indkøb som drift. Det vil i mange tilfælde give mening at installere en bevægelsesstyret løsning, således at lyset automatisk tændes, når der er ak...
OMKLÆDNING & SANITÆRE RUM
SIMPEL OG EFFEKTIV BELYSNING Belysningsløsninger på toiletter, i omklædningsrum og andre sanitære rum skal først og fremmest give et godt og effektivt lys. Brugerne skal kunne orientere sig, og teknikere og rengøringspersonale skal kunne udføre deres arbejde problemfrit. Der er sjældent brug for avancerede installationer, men derimod enkle og energieffektive løsninger, der løser opgaven til lave ...
KONTOR & MØDELOKALE
DEN PERFEKTE KONTORBELYSNING Lysets kvalitet har en stor betydning for menneskers evne til at levere et godt stykke arbejde. Det gælder i særlig grad for lokaler, hvor man typisk opholder sig længe ad gangen – som for eksempel i kontor- og mødelokaler. De rigtige armaturer til et kontor I kontorlokaler skal lyset både være klart og komfortabelt. Man skal tydeligt kunne se detaljerne på den teknis...
Gang & Fællesarealer
OVERBLIK OG SIKKERHED På steder, hvor mange mennesker dagligt færdes og skal kunne finde vej, skal belysningen opfylde en række særlige krav. Gang- og fællesarealer på skoler, hospitaler, i butikker og virksomheder skal være belyst på en måde, der ikke blot giver en sikker færdsel, men også bidrager til en god atmosfære og gør det let at orientere sig. I samspil med skiltningen skal belysningen h...