Standard-serierne er karakteriseret ved at være et simpelt sortiment med få varianter mht. størrelse, funktion og teknik. Produkterne er udvalgt i et prisperspektiv, hvor det er muligt at lave en yderst konkurrencedygtig pris uden at du behøver at gå på kompromis med kvaliteten. Det er produkter, der er fuldt dokumenteret, og hvorpå der kan laves lysberegninger. Standard-produkter er som hovedrege...
STANDARD Standard-serierne er karakteriseret ved at være et simpelt sortiment med få varianter mht. størrelse, funktion og teknik. Produkterne er udvalgt i et prisperspektiv, hvor det er muligt at lave en yderst konkurrencedygtig pris, uden at du behøver at gå på kompromis med kvaliteten. Det er produkter, der er fuldt dokumenteret, og hvorpå der kan laves lysberegninger. Standard-produkter er som...
Flimmer og LED er blevet et emne, men hvad handler det om? Årsagen er dels indslag på TV og publicerede nyhedssider på nettet. Flimmer er ikke et nyt fænomen der er opstået med LED-teknikken. Når vi taler om flimmer, så deles det op i synligt og usynligt. Synligt flimmer er det der kan opleves som blink. Der forskes en i dette og det menes, at ganske få personer kan se flimmer op til 300Hz. Dog se...
IP-klassificeringIP (Ingress Protection) klassificeringen fortæller os om armaturets evne til at tåle vand og fremmedlegemer. Det første ciffer betegner modstandsdygtighed mod faste fremmedlegemer (støv), og det andet ciffer modstandsdygtighed mod vand. IP20 Et standard-interiørarmatur har normalt IPklasse 20. Det vil sige, at en person ikke skal kunne få stød ved at stikke en finger ind i et eksi...
En lyskildes farvetemperatur angives i kelvin (K). Kelvin er oprindeligt et mål for farven på et opvarmet (og dermed glødende) sort legeme. I forbindelse med el-pærer med glødetråd er målet let at anvende, da farvetemperaturen (CCT) i kelvin bliver den samme som den faktiske temperatur i glødetråden. I forbindelse med lyskilder uden glødetråd – f.eks. lysstofrør, udladningspærer og LED – angives...
Med CE-mærket garanterer fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver....
Evnen til at gengive farver angives ved det såkaldte farvegengivelsesindeks (CRI – Colour Rendering Index). Farvegengivelsen angives på en skala fra 0 til 100 procent. Dette indeks angiver, hvor præcis lyskildens farve angives i forhold til, solen lys. Jo højere CRI, jo tættere er lyskilden på naturens lys. Dagslys har CRI = 100. Lyskilder med en CRI mellem 80 og 89 har en høj farvegengivelse, hv...
LED-modulets lysfarvekvalitet eller kromaticitet er mål for spredning i lysfarven. Afvigelser i farven angives med MacAdam-ellipser SDCM (Standard Deviation of Color Matching) i henhold til standarden CIE 1964. MacAdam-systemet graduerer kromaticiteten på en skala fra 1–10 hvor 1 er den bedste kromaticitet man kan opnå. Mellem 1 og 3 er det svært at se forskel på farverne. Højere op i skalaen ople...
For optimal udnyttelse af lyset anbefales en regelmæssig rengøring af belysningsarmaturerne. Det er vigtigt at slå spændingen fra inden rengøring af armaturer. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke udsættes for vand eller fugt. Dele i polycarbonat eller dele, der er pulverlakerede rengøres med rent vand tilsat neutralt vaskemiddel (pH 7) efterfulgt af aftørring med rent vand og klud – ger...
Definition af lystekniske begreber Lumen (lm) Lumenværdi er den totale lysmængde fra en lyskilde defineret som lysmængde målt mod øjets følsomhedskurve. Lysstyrke Candela (cd) Lysstyrke er lysets intensitet i en bestemt retning defineret som lumenværdi pr. rumvinkel. Belysningsstyrke Lux ...
LED står for Lys Emitterende Diode. Lysdioden består af en chip med elektronik, og den udsender synligt eller infrarødt lys, når der sendes elektricitet igennem. Dioden i en fjernbetjening udsender eksempelvis infrarødt lys, når du trykker på knapperne og en LED-pære udsender synligt lys. LED bruger væsentligt mindre strøm til at afgive samme mængde lys sammenlignet med en glødepære eller sparepær...
Ifølge de seneste internationale standarder deklareres LED-armaturers levetid med to forskellige værdier: LED-modulets levetid og driverens levetid. For at få et indtryk af et armaturs levetid skal disse to oplysninger sammenholdes. Hvad påvirker LED-armaturets levetid? Hvor lang den forventede levetid bliver afhænger af et antal forhold:     • Hvilket fabrikat og hvilken type LED er det.     • Hv...
BIM er ”Building Information Modelling” Solar udarbejder BIM-objekter af produkterne i Solar Light og Solar Project. Det er en service, vi leverer til alle i byggesektoren. Objekterne er tilgængelige som downloads via solarlight.dk og bimobject.com BIM er langt mere end en digital repræsentation af en bygningsgeometri. En BIM model indeholder definerende data om det aktuelle byggeri, herunder deta...
ÈN LAMPE - FLERE BELYSNINGSLØSNINGER Smart belysningsløsning, der både er fleksibel og universel - og ikke mindst hurtig at etablere. Med CCT produkter kan man via en dipswitch på LED-boardet indstille farvetemperaturer på hhv. 3000K, 3500K og 4000K. Denne mulighed gør det let at tilpasse belysningen til det ønskede behov....
Den nye vedligeholdelsesfaktor I henhold til DS/ISO/CIE TS 22012:2019, der ligeledes tager højde for LED, som branchevejledningen, beregnes vedligeholdelsesfaktoren for hvert enkelt armatur ved hjælp af formlen: Lysnedgang × Lyskildeudfald × Armaturtilsmudsning × Rumtilsmudsning = Vedligeholdelsesfaktor Lysnedgangen findes i armaturspecifikationen og leveres af armaturproducenten. Værdier for l...
Effektiv og energirigtig sportsbelysning med smart styring
Kunde Aarhus Kommune Installatør NMT EL Service Område LED belysningsanlæg med mulighed for at regulere lyset efter brugerens behov Belysningen i de to idrætshaller ved Aarhus svømmestadion var slidt og teknisk forældet. Som de gamle lysstofrør blev ældre, voksede behovet for vedligehold ...
Nordeuropas største støberikoncern skruer op for lyset og halverer energiregningen
Kunde Vald. Birn Støberiet i Holstebro Område Indendørs belysning produktions- og lagerbygninger Produkter 375 stk. Lumindu Industriarmatur 95W/840. 1.500 mm. 100.000 timers levetid Støberiet Vald. Birn A/S er med sine ca. 500 medarbejdere en af Nordeuropas største støberikoncerner. Støbe...
Døgnrytmelys giver færre fejl på Gentofte hospital
Kunde Gentofte hospital Opgave Døgnrytmelys Resultat Øget velvære og tilfredshed for patienter og ansatte Intelligent lys På Gentofte Hospital har installeret døgnrytmelys, der minimerer fejl fra medarbejdere og optimerer velvære og tilfredshed. Og hospitalet er bare én ud af mange virkso...
34 meter høje lysmaster lyser over havnen i Frederikshavn
Kunde Frederikshavn Havn Installatør Mariendal El-Teknik A/S Resultat Intelligent lyssystem med automatiseret styring overalt på det 150.000 kvm store arbejdsområde Det kræver nogle særligt høje og hårdføre lysmaster, at oplyse et 500.000 kvadratmeter stort areal, der ligger klos op ad de...
Claus Sørensen A/S sparer 330.000kWh årligt ved LED
Kunde Claus Sørensen A/S Område Store frysehus-haller Besparelse 330.000kWh pr. år Claus Sørensen A/S er en frysehuskoncern, der består af 7 forskellige frysehuse rundt om i Danmark. Lige fra Padborg til Skagen. I Vejle afdelingen har fryseterminalen fået installeret LED belysning i alle ...