Plads
Projektører til plads og facade Solar Light Projektør Plads programmet tager højde for de mange forskellige arbejds- og miljømæssige udfordringer, man møder på de moderne arbejdspladser. Belysningsprodukterne i dette program er særligt velegnede til sportsfaciliteter, byggerier og facader. Optimal belysning med projektører Hvis for eksempel en byggeplads skal kunne fungere optimalt og sikkert døgn...
Loft
Indbygningsarmaturer til udendørs brug Solar Light Eksteriør Indbyg programmet rummer indbygningsarmaturer til for eksempel udhæng og indgangspartier. Den nyeste LED-teknologi sikrer, at armaturerne leverer effektiv belysning, lang levetid og lave driftsudgifter. Mange muligheder med indbygningsspot Eftersom armaturer generelt er blevet mindre, er det blevet populært at bruge indbygningsspots uden...
Vej
Belysning til vej Solar Light Eksteriør Vej programmet indeholder vejbelysninger med den nyeste teknik fra de førende producenter i Europa. Armaturerne til vejbelysning lever derfor op til alle krav om effektiv belysning, lave driftsomkostninger og nem styring. Med den nyeste LED-teknologi leverer armaturerne belysning i høj kvalitet. Den rette vejbelysning skaber karakter Vejbelysning er med til...
Park / Sti
Belysningsarmaturer til park og sti Belysning til park og sti skal først og fremmest sikre behagelig og tryghedsskabende belysning på områder, hvor mange mennesker færdes. I Solar Light Eksteriør Park og Sti programmet findes alle former for belysning til park og sti, lige fra armaturer til master til nedgravningsspots. Skab tryghed med belysning Parker og stier kan være mørke om aftenen og i vint...
Undersøgelses rum
PERFEKT LYS TIL DIAGNOSEN Der stilles store krav til belysningens kvalitet i det moderne sundhedsvæsen. Det handler ikke kun om at have lys nok, men om at have den helt rigtige type belysning til de krævende synsopgaver, sundhedspersonalet skal udføre. Moderne LED-løsninger giver en lang række muligheder, som sundhedssektoren kan have stort udbytte af. I undersøgelsesrum er et klart lys med perf...
DEKORATIV PARK & STI
TRYGT, ROBUST OG STEMNINGSFULDT Belysning af park og sti skal opfylde en række formål, der handler om såvel funktion og robusthed som god økonomi. Lyset skal naturligvis gøre det nemt at orientere sig. Samtidig skal lyset have en dekorativ og tryghedsskabende virkning, så alle har det godt med at benytte anlægget. Belysning af park og sti skal være gennemtænkt Som al anden udendørs belysning sti...
Faglige værksteder
PRÆCISION KRÆVER PERFEKT LYS I en skoles eller uddannelsesinstitutions faglige værksteder stilles der ofte ekstra høje krav til belysningen. Elever og lærere bruger simpelthen deres sanser anderledes i de praktisk-musiske fag end i de boglige. For eksempel skal farvegengivelsen i de lokaler, hvor der undervises i madkundskab, have høj kvalitet, så råvarernes farve kan bedømmes præcist. Det gør en...
Stalde
EN EFFEKTIV BEDRIFT HAR ET GODT LYS En moderne landbrugsbedrift drives effektivt og professionelt, og det kræver en gennemtænkt belysningsløsning af høj kvalitet. Lyset i en stald skal have god farvegengivelse, så bedriftens medarbejdere nemt kan vurdere fx foderets friskhed og dyrenes tilstand. Man skal kunne orientere sig og færdes sikkert i alle hjørner af bygningerne uden risiko for arbejdssk...
Butiksbelysning
GODT LYS STYRKER SALGET Belysningen i en butik har en stor effekt på salget. Med en god lyssætning kan der skabes en behagelig stemning, der tiltrækker kunder og får dem til at opholde sig i butikken i lang tid. Ud over en god atmosfære skal butiksbelysningen naturligvis præsentere varerne fra deres bedste side. Og gengive farverne korrekt. Vi har vist alle prøvet at stå i en butik og have besvær...
Vejbelysning
KLART OVERBLIK OG GOD DRIFTSØKONOMI Veltilrettelagt vejbelysning handler om sikkerhed, tryghed og om styring af udgifterne. Bilister, cyklister og fodgængere skal kunne orientere sig tydeligt, således at risikoen for uheld minimeres. Særligt i knudepunkter spiller belysningens kvalitet og tilstrækkelighed en vigtig rolle – fx i vejkryds, fodgængerfelter og rundkørsler. Belysningen skal også bidr...
Sengestuer
LYS DER FØLGER STUENS DAGSRYTME Belysningen i sengestuer skal være fleksibelt, så det understøtter de forskellige opgaver, der skal udføres, samtidig med at patienterne oplever en behagelig og hensyntagende atmosfære. Moderne LED-belysning har alle de indstillingsmuligheder, der er brug for på moderne sengestuer. Fx fås armaturer med ”Kelvin change”, der gør det muligt at indstille lysets farvete...
Operationsrum
BELYSNING AF BEDSTE KVALITET I operationsrum er belysningens kvalitet alfa og omega. Lægerne skal kunne arbejde sikkert, hurtigt og 100% præcist, og den mindste fejlbedømmelse kan have store konsekvenser. Belysning uden kompromiser Lyset skal derfor gengive alle detaljer fuldstændig klart og med de korrekte farver. Kun det bedste lys er godt nok, og der skal vælges armaturer med omhu. Ud over h...
Sportspladser
FULDT BLUS PÅ BOLDEN, IKKE NABOERNE Når udendørs sportspladser skal belyses, skal løsningen opfylde flere modsatrettede krav. På den ene side skal lyset være så effektivt og af så høj kvalitet, at sportsudøverne kan træne og dyste uden problemer om aftenen. På den anden er der ofte beboelse i nærheden af sportsanlægget, og det er naturligvis vigtigt, at naboerne ikke bliver generet af lyset. De...
IDRÆTSLOKALE & SPORTSHAL
GØR BELYSNINGEN TIL EN MEDSPILLER Hvor blev fjerbolden af? I idrætslokaler og sportshaller har lyset en stor betydning, når spillet går hurtigt, og spillerne skal træffe beslutninger på kort tid. Hvis badmintonspilleren kigger direkte op i en lampe, der blænder, lige inden den afgørende smash, kan matchbolden være tabt. Den gode belysningsløsning sikrer den rette mængde lys til den enkelte idræts...
KLASSELOKALE
KLASSELOKALE Klasselokalet er ”hjemmet” for den enkelte elev og lærer i hverdagen. Det er her, der typisk tilbringes mest tid, og hvor hovedparten af læringen foregår. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt med lys i klasselokalet. Belysningen skal designes med omhu, så man uden problemer kan læse tekst på mange forskellige slags medier. Bøger, tablets, computerskærme og læ...
Depotrum
LYS OVER LAND Belysningen i et depotrum skal først og fremmest være funktionel. Brugerne har typisk brug for at finde eller placere noget i en fart – og for at komme videre med andre gøremål. Derfor er automatisk styring den rigtige løsning i mange tilfælde. Med en bevægelsessensor tændes lyset automatisk, når en person træder ind i rummet, og slukkes igen, når rummet er forladt igen. Det gør i...
HJEMMET, UDE
DET GODE OG HYGGELIGE UDENDØRSLYS Lys spiller en vigtig rolle i og omkring hjemmet, så det er muligt se, hvor man går, og hvad man laver. Samtidig skal lyset være en kilde til hygge og god stemning. Den udendørs belysning har til formål at gøre færdslen sikker omkring huset. Indkørsel og gangarealer omkring huset skal være godt oplyste, så man altid kan se, hvor man træder. Det er ofte oplagt at ...
HJEMMET, INDE
NÅR LYSET SKAL SE GODT UD Valg af belysning er en stor beslutning for private boligejere. En beslutning, som handler om meget mere end blot funktionelt lys i hjemmets rum – også design, stemning og energiforbrug spiller en stor rolle. De fleste boligejere ønsker en sammenhængende designstil i hjemmet, og her spiller lamperne ind som meget synlige symboler på ejerens stil og kvalitetssans. Smukt...
OFFSHORE & MARINE
GODT LYS UNDER EKSTREME FORHOLD Der er ikke plads til andet end den allerbedste kvalitet, når det gælder belysning til offshore-anlæg. Installationerne skal fungere problemfrit under ofte ekstreme vejrforhold, og derfor har robusthed og tæthed højeste prioritet. Offshore-belysning af ypperste kvalitet Dertil kommer naturligvis, at belysningen skal opfylde en række funktionelle krav – herunder en ...
Trappeopgang
ET BOLIGBYGGERI HAR ET GODT LYS, NÅR DET SKABER TRYGHED Den rigtige belysningsløsning vil give trappeopgange et indbydende indtryk og øge sikkerheden, så potentielle ulykker og farlige situationer på trapper minimeres for brugerne. Lyset skal gøre hvert enkelt trin synligt, så lyset falder fra trappetrinets kant til gulvet i bløde skygger, og tydeligt angiver omridset af hvert trappetrin.  Væg- og...